آب ریشه کانال

آب ریشه کانال

آب ریشه کانال

امروز ، ما به طور کلی در مورد ریشه کانال ریشه ما ، در مورد ساخت حرفه ای برای فایل های کانال ریشه آندو صحبت خواهیم کرد.

دامنه اعلان برای جلوگیری از فرسایش   بعد از این Spreader ، Plugger ، حامل خمیر ، HD-P و غیره است ، ما می خواهیم برخی از نقاط عملکرد را در کانال ریشه به اشتراک بگذاریم.

یک سوزن سنج مناسب انتخاب می شود تا در فاصله 3-5 میلی متر از طول کار قرار گیرد.   — در روش تزریق ، آماده سازی کانال بصورت آپیکال محدود می شود. با شعله ور شدن بدنه کانال به سمت ورودی باز می شود. دوم ،   ایجاد حفره ها در پر کردن مجموعه نهایی.

تکنیک های GUTTA PERCHA BASED CARRIER — روش ترموپلاستیک شده Thermafil این یک سیستم انسداد گوتا پرکا مبتنی بر حامل است که شامل یک حامل هسته پلاستیکی پوشیده از پوشش گوتا پرکا فاز آلفا است. در اندازه های استاندارد ISO و همچنین اندازه های متغیر متغیر مناسب برای کانال های تهیه شده با کانال نیکل تیتانیروت موجود است   سازها

پلاگین Spreader Paste حامل

 — این یک سیستم انسداد بخشی روده ای بر پایه حامل است که در رابطه با ابزار چرخشی سرعت نور مورد استفاده قرار می گیرد. — حامل Simplifil دارای یک پلاستیک آپیکال 5 میلی متری از روده روده ای است که باعث شکسته شدن بخش سرد کانال ریشه می شود.

سپس ،  

ممکن است در مورد مزایا و مضرات در   صحبت کنیم آب ریشه کانال.

گوتا پرکا را می توان با محلول شیمیایی مانند کلروفرم ، اکالیپتول یا زایلول پلاستیک کرد. — مزیت این است که می توان از آن در کانالهای خمیده غیرمعمول استفاده کرد. — مضرات استفاده از ماده پر کننده حلال شیمیایی عدم توانایی آن در کنترل چربی بیش از حد با واکنش بافت پراپیکال حاصل و کوچک شدن پر پس از تنظیم ، و در نتیجه یک مهر و موم ضعیف آپیکال و جانبی است.

در هنگام برداشتن ، گوتا پرکا نرم شده باعث ایجاد کانال می شود و این روند تا رسیدن به چسبندگی مناسب تکرار می شود. اطمینان حاصل کنید که gutta percha در طی این فرآیند نیمه تمام باقی می ماند.

   در زخم کانال ریشه ،     سوزن سنج انتخاب شده است تا در آن قرار بگیرد؟ — 1-2 میلی متر کوتاه مدت کار — 2-3 میلی متر کوتاه مدت کار — 3-5 میلی متر کوتاه مدت کار — 0.5-1 میلی متر از طول کار کوتاه است

توزیع کننده باید به چه مقدار از طول کار برسد؟ — 1-2 میلی متر طول کار — 2-3 میلی متر طول کار — 3-5 میلی متر طول کار — 0.5-1 میلی متر طول کار

آب ریشه کانال

 

 

 

contact us